Page 1 - Aqualia e ODS6
P. 1

aqual e ods6 en
               O RETO DA              AUGA LIMPA


            Depuración                Captación              Tratamento

                                         Almacenamento
      Saneamento

                   Distribución         BXECTIVOS
        DE DESENVOLVEMENTO
       SOSTIBLE                              A túa compañía da auga
    1
   1   2   3   4   5   6